Keck Tilefish Project in Cozumel

1-15 | 16-30

dsc00217 dsc00220 dsc00218 dsc00302 dsc00611
Martin Genevive Drew Patrick Chelsea
dsc00315 dsc00604 dsc00889 dsc00394 dsc00602
Alice Roni Peter Carol and Steve Study site
dsc00776 dsc00423 dsc01332 dsc01374 dsc01313
Study site Safety stop Study site Alice Group Photo